CHLEBOMÁSLOVÉ SLAVNOSTI

  • CHLEBOMÁSLOVÉ SLAVNOSTI
Chlebovomáslové slavnosti se konaly na Záhoří letos už po dvanácté.
Chlebovomáslové slavnosti se konaly na Záhoří letos už po dvanácté. Tato slavnost navazuje na dřívější tradici, kdy lidé ze Záhoří chodili každou neděli do Černošína na mši. Po bohoslužbě pak obstarávaly ženy nákupy a muži navštívili dobytčí trh u Starého hřbitova. Více nám osvětlila Mirka Vlášková. „Nad Záhořím na okraji lesa stojí kaple Nejsvětější Trojice, kterou dal postavit v roce 1824 Georg Kalheg, sedlák ze Záhoří. Ves ožívala jednou do roka při pouti na svátek Nejsvětější Trojice, kdy naopak černošínští vyrazili do Záhoří. Procesí směřující ke kapli vycházelo z kostela v Černošíně, procházelo kolem zříceniny hradu Volfštejna a nakonec sestupovalo ke kapli v Záhoří. Po mši se poutníkům podávala káva a chleba s máslem, jako svačina. Proto se záhořská pouť nazývala Svátek chleba s máslem,“ vysvětlila Vlášková.

Na programu byla ekumenická mše pátera Jaroslava Šaška a farářky Juliany Rampich Hamariové.
Chlebů se sešlo celkem 24 druhů od 12 lidí pekařů. „Některé chleby byly upečené doma a jiné zase byly z pekařství. Chléb z největší dálky byl dovezen z Poděbrad a Vlachova Březí u Prachatic. Na Záhoří byl také upečen chléb v domě, ve kterém zůstala původní pec,“ dodala Vlášková.

MarS

Foto: Dušan Bělohradský

Partneři